Kalendarium

Här hittar du tid och plats för aktiviteter, evenemang och möten, t.ex. föreningsstämmor, styrelsemöten, trappombuds-möten, öppet hus, trivsel-klubbens möten, städdagar och en del annat.