Projekt


I menyn till vänster hittar du både planerade, pågående och avslutade projekt. 

Här kan du läsa om
större projekt som
styrelsen beslutat
om. Dessa projekt
är som regel kost-
samma och kan ta
tid att genomföra.