Nytt låssystem
Under 2012 påbörjades övergång från traditionella nycklar och låskolvar till elektroniskt system (RCO) med kodlås för avläsning av kodade nyckelbrickor, s.k. taggar. Hela projektet som även innefattar bokning av föreningslokal, bastu, gästlägenhet och tvättstugorna, blev klart under andra halvan av 2014. 

 

 

Företaget som konstru-
erat
det elektroniska låssystemet heter RCO.

 

Så här kan en
elektronisk
nyckel-

bricka (tag) se ut.