Under hösten 2018 kommer alla staket som sitter på murarna att målas om. De staket som har växter m.m. målas när de blivit frigjorda.