Steg 2 klart

 
Nu är lägenheterna på Skarpnäcks Allé 35 och Glidflyktsgatan 3 klara och sålda.  Ombyggnationen på Glidflyktsgatan 3 pågår för närvarande och beräknas vara klart under våren och försommaren.

Styrelsen/ 2020-01-21

Steg 1 klart

 
Nu är nya bastun, Styrelselokalen och Fastighetskontoret klara. Bastun finns på Ballonggatan 6 och de andra två lokalerna på Segelflygsgatan 18. Samtidigt påbörjas byggnationen av lägenheter på Skarpnäcks Allé 35 samt Glidflyktsgatan 3.

Leif / 2018-06-01

Ekonomi

 
Här hittar du ekonomin runt nybyggnationen.

Leif / 2018-03-06

Ritningar på nya lägenheter

 
Här hittar du ritningar till dom nya lägenheterna
 

Leif /  2018-02-22

Nya andelstal

 
Ditt nya andelstal räknar du ut på följande sätt
Nuvarande Andelstal x 0,992 = Nytt andelstal.
Ditt andelstal hittar du i HSB-portalen under Mina Sidor - Min Bostad eller i ditt köpekontrakt.

Kontakta HSB Service Center eller Styrelsen om du har problem med att hitta ditt andelstal.

Leif /  2018-02-21

Förstudie angående nybyggnation av lägenheter


Styrelsen har sedan en tid tillbaka arbetat med en förstudie på nybyggnation av lägenheter i föreningen. De utrymmen som planeras att tas i anspråk är Glidflyktsgatan 1, samt de gamla grovtvättstugorna på Glidflyktsgatan 3 och Skarpnäcks Allé 35.  Den totala ytan på dessa utrymmen är ca 300 m2 varav ca 50 m2 kommer att utgöra gemensamma ytor (förråd, elrum, förstugor, gästlägenhet m.m.) Det innebär att ytan på nya lägenheter blir ca 250 m2.

När vi fått bygglov (kan ta upp till 6 månader) m.m. kommer vi att presentera ritningar på de nya lägenheterna samt hur tillskottet kommer att påverka våra andelstal.

Vid beräkning av andelstal för de nya lägenheterna kommer andra faktorer än enbart bostadsyta att tas med i beräkningen. Beräkning av nya andelstal görs av HSB. När allt är klart kallar vi till en extra stämma där ett formellt beslut om ombyggnationen tas.

Observera att det är styrelsen som tar beslut om det förberedande arbetet, d.v.s. flytt av fastighetsskötarens och styrelsens kontor samt flytt av bastu och gästlägenhet. Detta arbete kommer att startas inom kort.

Har du synpunkter som rör nybyggnationen skickar du dessa till styrelsen@brfsegelflygaren.se

Leif /  2017-09-14