Totalrenovering av tvättstugor (Klart)

Totalrenovering av samtliga trapphustvättstugor har beslutats av styrelsen. Byggstart 5 maj 2014. Entreprenören heter GES entreprenad AB. Bygget är organiserat 8 etapper med 4 tvättstugor i varje etapp. Arbetet pågår en bra bit in på 2015. Samtliga trapphustvättstugor ska vara klara senast den 2 oktober 2015. Alla tvättstugor kommer att förses med med klinkers på golvet och helkaklade väggar enligt ett styrelse-beslut från april 2014.

De tvättmaskiner som beställts är av fabrikatet Electrolux med beteckningen W575HLE. Siffrorna "75" i modellbeteckningen markerar att de har 7,5 kg kapacitet. De gamla Miele-maskinerna har endast 5 kg kapacitet. Således en 50-procentig kapacitetsökning.

Etapp 1 omfattade tvättstugorna i följande trapphus: Ballonggatan 3, Ballonggatan 10, Glidflyktsgatan 6 och Skarpnäcks allé 29. 

Etapp 2 omfattade Ballonggatan 5, Ballonggatan 6, Segelflygsgatan 39 och Glidflyktsgatan 5.
Etapp 3 omfattade Uppvindsgatan 2, Segelflygsgatan 35 samt Skarpnäcks Allé 27 och 35.
Etapp 4 omfattade Segelflygsgatan 20 och 33, Skarpnäcks Allé 37 samt Glidflyktsgatan 3.
Etapp 5 omfattade Uppvindsgatan 8, Glidflyktsgatan 2 och 9 samt Segelflygsgatan 27. 
Etapp 6 omfattade  Ballonggatan 7, Uppvindsgatan 4 samt Segelflygsgatan 25 och 31.
Etapp 7 omfattade  Ballonggatan 9, Glidflyktsgatan 4 samt Segelflygsgatan 23 och 43.
Etapp 8 innefattade Ballonggatan 1 samt Segelflygsgatan 22, 29 och 37.

Den 10 december 2015 blev den sista tvättstugan klar. Slutbesiktning av alla tvättstugor skedde i mitten av januari 2016.