Renovering...                                                                                 19-10-06

Nu är underlaget för kommande markrenovering klart. Vi kommer att ta in anbud under hösten och planerad start är under våren 2020.

Arbetet kommer att påbörjas med entre- och trapplotterna som vätter mot gatan och som är vårt ansikte utåt.

Markgruppen