Rapporter

Här hittar du mötesprotokoll från den senaste
ordinarie föreningsstämman och eventuella extra-
stämmor. Vidare kan du ta del av föregående års verksamhetsplan samt budget och underhållsplan
(uhp) för innevarande eller kommande år.

Klicka i menyn till vänster!