Städdagar

Två gånger om året har alla boende
möjlighet att under ordnade former
samlas till aktiviteter.

På våren har vi vårstädningen då vi
hjälps åt att snygga till på trapplotterna.
Då finns professionell hjälp att tillgå via representanter från föreningens mark- och trädgårdsentreprenör Trivselträdgårdar AB.

På hösten har vi föreningsdagen. Då är
det mer fokus på att städa på innergårdar,
i trapphus, allrum, förrådskorridorer, loft-
gångar och i övrigt där behov finns.

Trappombuden har information om vad
som ska göras och var redskap finns.
Styrelsen och Trivselklubben ordnar med
förstärkt fika (kaffe, varm korv m.m.)

Förutom att dessa båda städdagar har en
viss ekonomisk be
tydelse för föreningen,
är de också ett
tillfälle för boende att träffa och lära känna grannarna och på så sätt
bidra till att öka gemenskapen
i området.