Bestämmelser

Som boende har du både rättigheter och
skyldigheter. Dessa regleras av en mängd
olika lagar, regler förordningar och andra
överenskommelser. Här hittar du de flesta
av de bestämmelser som gäller, både i
bostadsrättsföreningar i allmänhet och i
Brf Segelflygaren i synnerhet.

Klicka i menyn till vänster!