Bostadsrättslagen

Den författning som alla bostads-

rätter grundar sin juridik på är 

Bostadsrättslagen (SFS 1991:614).

Om du vill läsa vad som står i
Bostadsrättslagen, klicka  här