Brukaravtal

Allmän information om nyttjande av
annan yta än bostadsrättslägenheten.
(Se pdf-filen Policy)

Loftgångar och markgångar
Avtal för att nyttja loftgångar och markgångar.
(Öppna nedanstående pdf-fil)

Bilaga till  Avtal_loftgång_markgång
(Öppna nedanstående pdf-fil)

Inglasning av balkong och loftgång
Avtal för inglasning av balkonger och loftgångar.
(Öppna nedanstående pdf-fil)

Markiser och paraboler
Avtal om du vill sätta upp markis.
(Öppna nedanstående pdf-fil)

Avtal om du vill sätta upp parabol.
(Öppna nedanstående pdf-fil)

Bilaga till  Avtal_markis  och  Avtal_parabol