Bygga om i lägenheten

Ombyggnad av lägenhet

Allmänna regler för ändringar du vill
göra i den egna lägenheten.

Obs! 
Golvsocklar av plast som finns i våra lägenheter innehåller elementrör. Om socklarna måste demonteras var försiktig så de inte bryts av.Det är givetvis ej tillåtet att spika eller skruva i socklarna.
Om du avser att ställa ut en avfallssäck så måste detta meddelas till styrelsen. När renoveringen är klar ser du till att säcken bortforslas.
Vattenavstängning beställs hos HSB Service Center minst 3 dagar innan. Avisering om avstängningen måste göras i trapphuset 3 dagar innan. Avstängning får inte ske före kl. 09:00. Kostnaden för avstängningen kostar 500 kronor.


Klicka  här  

Badrumsrenovering
Särskilda anvisningar för vad du ska
tänka på när du renoverar ditt badrum. 
Klicka   här  

Spiskåpa eller Kolfilterfläkt

Spisfläkt (med motor) får inte anslutas till ventilationssystemet.

Spiskåpa (utan motor) rekommenderas

Kolfilterfläkt tillåts under förutsättning att följande villkor uppfylls:

  • Ansökan ska göras till styrelsen före installationen
  • Att fläkten inte ansluts till ventilationssystemet
  • Ett frånluftsdon monteras och injusteras
  • Styrelsen får besiktiga installationen
  • Filtret byts så ofta som modellen föreskriver
  • Du bekostar själv arbetet ovan.

Ventilation
Särskilda anvisningar för ventilationen,
byte av ventilationsdon i din lägenhet.
Klicka   här