Ekonomisk förening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk
förening. Dess syfte är att tillvarata med-
lemmarnas ekonomiska intressen. Det
finns en lag som reglerar förhållandena
i sådana föreningar. Den lagen heter

      Lag (1987:667) om
   ekonomiska föreningar

 

Om du vill läsa lagtexten, klicka  här   

Observera att denna lag står över
Bostadsrättslagen, som i sin tur
står över föreningens stadgar.