Hyra ut i andra hand

Utdrag ur Brf Segelflygarens stadgar, §44:

En bostadsrättshavare får upplåta
sin lägenhet i andra hand till annan
för självständigt brukande endast om
styrelsen ger sitt samtycke. Styrelsens
samtycke begränsas till en viss tid.

Bostadsrättshavaren ska i god tid innan utlåningstillfället kontakta HSB Stockholms medlemsservice och begära behövlig dokumentation för andrahandsuthyrning.

 

Efter ifyllandet återsändes originalkopian

till HSB Stockholms Medlemsservice som informerar bostadsrättsföreningens styrelse som då tar beslut i ärendet. 

 

Läs mer om att hyra ut i andra hand. 

Klicka  r