Loftgångar och balkonger

Regler för målning på uteplatser där
föreningen har underhållsansvar

 

Målning av ytor utanför lägenheten får
göras, om rätt kulör, kvalitet och typ av
färg används. (gäller träytor på balkonger,
terrasser, loftgångar, uteplats till marklägenhet
).

 

Ersättning för målarfärg kan utgå när du
målar ytorna själv. Detta redvisas på
blankett tillsammans med kvitto till
styrelsens ekonomiansvarige. Utlägget
utbetalas sedan via HSB.

 

Följande färger och kulörer ska användas:

Träpaneler på loftgångar och balkonger

Färgtyp: DemiDeck Täcklasyr

Kulör: Ljus antikvit nr. 0802-G98Y (0471)

Betongtak loftgångar
Färgtyp: Vit silkatfärg

Kulör: Ljus antikvit nr. 0802-G98Y (0471)

Staket, spaljéer, plank
Färgtyp: DemiDeck Optimal

Kulör: 6040-Y80R (514 röd)