Parkering

Tillåten parkering

Alla gator inom Brf Segelflygarens område
är enbart till för
transporter. Parkera gör du
och dina gäster i
garaget inrymt i parkerings-
huset på Ballonggatan. I garaget
kan du hyra
egen bilplats. Hur du hyr, vilka avgifter som
gäller m.m. har du på hemsidan om du går
till  Boendet > Lokaler > Garage.

Besöksparkering finns i parkeringshuset på
plan 1. Dessa bilplatser är avgiftsbelagda.
Utanför Brf Segelflygarens område finns
också möjlighet att parkera, bl.a. längs
Horisontvägen och bredvid Kulturhuset.

Ej tillåten parkering

Det råder parkeringsförbud på samtliga

gator inom Brf Segelflygarens område.

Således är det icke tillåtet att parkera på
Segelflygsgatan, Ballonggatan, Glidflykts-

gatan, Uppvindsgatan och Skarpnäcks Allé.

Självklart är det tillåtet att stanna med bilen
utanför entrén till ditt trapphus för i- och ur-
lastning. Men för uppställning av fordonet är
det sedan garaget som gäller.

För allas trevnad
Respektera gällande parkeringsbestämmelser! Därmed kan renhållning, snöröjning och sop-hämtning samt transporter till och från trapp-husen fungera friktionsfritt. Tänk också på
att framkomlighet för Räddningstjänsten kan vara livsviktig.

 

Anmäl felparkerade fordon till 

Stockholms Stads Driftcentral,
tel.nr.
08 - 651 00 00