Trivselregler

för BRF Segelflygaren nr 143 i Stockholm (2010-07-03)

 

Störningar
Vi bor i flerfamiljshus. Tänk på att ljud lätt hörs genom väggar och golv, så skruva ner volymen på TV, radio och musikanläggningar klockan 22. Det skall vara tyst i huset mellan 22.00 och 06.00.
Många vill sova då.


Det är naturligtvis tillåtet att ha fest ibland men tänk på att i förväg informera dina grannar om du skall ha det. Informera också dina grannar om det pågår störande arbete i din lägenhet.

 

Välj lämplig tid, dvs. dagtid, om du t. ex. skall borra i väggarna.
INGEN VILL BLI STÖRD OCH VID UPPREPADE STÖRNINGAR RISKERAR MAN ATT FÖRBRUKA RÄTTEN TILL SIN LÄGENHET.

 

Våra gemensamma utrymmen
Till våra gemensamma utrymmen räknas exempelvis trapphus,
gårdar och tvättstugor. Kostnaderna för underhåll m.m. av dessa utrymmen betalas av oss tillsammans och utrymmena är viktiga för trivseln i vår förening.

VAR AKTSAM OM DESSA UTRYMMEN - så hjälper du till att hålla kostnaderna nere!
Håll förbrukning av el, vatten och värme på så låg nivå som möjligt genom att:
- släcka belysningen när du lämnar föreningens lokaler.
- inte spola vatten i onödan.
- stänga av värmen på elementet vid öppet fönster.
Deltag efter bästa förmåga i vår- och höststädning!

 

Tvättstuga/trapphus
Håll rent i tvättstugan och följ uppsatta regler.
Det får inte finnas några föremål i trapphuset förutom levande blommor i lerkruka. Tänk på brandrisken!
Det är naturligtvis inte tillåtet att röka i trapphuset eller i någon av våra gemensamma inomhuslokaler.

Under den kalla årstiden är det viktigt att dörrarna till loftgångarna hålls stängda så att inte värmen drar ut.

 

Skadeanmälan
Anmäl omgående skador och fel samt förlorat garage/föreningskort till felanmälan.
Det är absolut förbjudet att låna ut nycklar, garage- eller föreningskort till utomstående personer. Var också försiktig med att lämna ut låskoderna!

 

UTÖVER DESSA REGLER GÄLLER SJÄLVFALLET FÖRENINGENS ÖVRIGA REGLER OCH HSB STOCKHOLMS STADGAR FÖR BRF. SEGELFLYGAREN.

Dessa regler fastställda av styrelsen december 2009

 

 

Nedan följer trivselregler fastställda 2005.

 

Var aktsam om och vårda väl våra gårdar, allmänna utrymmen och din egen lägenhet.
Bruka förhyrd parkeringsplats enligt föreningens gällande regler.
Låna inte ut nycklar, garage- eller föreningskort till utomstående personer.
Anmäl alltid borttappat garage- eller föreningskort till förvaltningen.
Anmäl skador och fel till föreningens felanmälan.
Håll förbrukning av el, vatten och värme på så låg nivå som möjligt genom att
* släcka belysningen när du lämnar föreningens lokaler och andra utrymmen,
* inte i onödan spola varken kallt eller varmt vatten och
* dra ner värmen på elementet vid öppet fönster.
Delta med bästa förmåga i vår- och höststädningen som ordnas årligen.
Förvara inte cyklar, barnvagnar m.m. i trapphusen.
Håll rent i tvättstugan och följ uppsatta regler.
Undvik att föra oväsen särskilt mellan kl. 22 och 07, men välj även lämplig tid däremellan om du ska borra i betongväggar, spela hög musik etc.
Tänk på att bete dig mot andra som du själv vill bli bemött.

Utöver dessa trivselregler så gäller självfallet föreningens andra regler och HSB Stockholms stadgar för Bostadsrättsföreningen Segelflygaren.

2005-01-28

Grillning

Det totala grillningsförbudet på föreningens mark
är upphävt! Detta beslut gäller efter årsstämmans
beslut fr.o.m. den 9 maj 2012.

 

Men...

 

det är fortfarande inte tillåtet att grilla på...

  - balkonger, och terrasser
  - loftgångar och markgångar samt
  - uteplatser till bottenvåningslägenheter