GAN-avtal med Bredbandsbolaget

Gruppanslutning av bredband och telefoni

 

Allmänt om GAN-avtalet (uppdaterad 2015-12-15)
På ordinarie föreningsstämma 2010 beslutades att Brf Segelflygaren
skulle gruppansluta samtliga lägenheter till Bredbandsbolagets tjänst
för informationsöverföring enligt GAN-avtalet (GAN = GruppANslutning).
Detta avtal gäller både för bredband (Internet, e-post, Skype m.m.) och
telefon via bredbandsuppkopplingen, s.k. IP-telefoni.

Avtalet gäller från den 1 oktober 2010. Avgiften är 125 kr per
månad och läggs på din månadsavi. Bredbandsbolaget står för
en anslutningsenhet till det befintliga uttaget. Ingen anslutnings-
avgift tillkommer.

Överföringshastigheten på bredbandstjänsten har uppdaterats från 100/10 till 250/100 Mbits/s den 1 oktober 2015.

IP-telefoni
Du kan även ansluta ditt telefonabonnemang till Bredbandsbolaget.
Det fungerar som så att du telefonerar via bredbandsuppkopplingen.
Detta brukar kallas IP-telefoni. Vill du använda denna tilläggstjänst får
du själv ta kontakt med Bredbandbolaget och anmäla ditt intresse. Månadsavgiften är 0 kr. Samtalen får du betala själv.

OBS! Om du har trygghetslarm bör du inte använda dig av IP-telefoni.

Vad innebär föreningsstämmans beslut?
Oavsett om du utnyttjar bredbandstjänsten eller inte delar du
på kostnaden för GAN-avtalet tillsammans med övriga bostads-
rättshavare. Alla hushåll betalar lika mycket, 125 kr/månad,
oavsett storlek på bostaden och oavsett hur många i varje
lägenhet som nyttjar tjänsten. Det står dig fritt att välja en
annan operatör för bredband och/eller IP-telefoni, men du kan
inte kvitta kostnaden för bredbandsleveransen från Bredbands-
bolaget mot vad du i så fall betalar för bredbandstjänst från
någon annan leverantör.

Har du frågor om din bredbandstjänst, kontakta Bredbandsbolagets
kundtjänst på telefon 0770-777000.