Lägenhetsnummer

Alla lägenheter har lägenhetsnummer. Här
finns två olika nummersystem. Det ena är
tresiffrigt, det andra fyrsiffrigt.

Det tresiffriga lägenhetsnumret är unikt
för din lägenhet i föreningen medan det fyrsiffriga numret endast är unikt i ditt
trapphus. När ska du då använda vilket
nummer? Jo, så här ligger det till:

Det tresiffriga lägenhetsnumret använder
du internt
inom bostadsrättsföreningen när
du bokar lokal samt vid dina
kontakter med
HSB, fastighetsskötaren
och styrelsen.

Det fyrsiffriga lägenhetsnumret saknar
mening om det inte används tillsammans
med en adress. Detta nummer ska alltid
användas vid kontakt med myndigheter.
Numret finns i ett lägenhetsregister och
även i folkbokföringsregistret.

Båda lägenhetsnumren hittar du på trapp-
husets stora anslagstavla. Det tresiffriga
numret står vid sidan om namnet på den
boende. På den gula lappen längst ner
till vänster står ditt tresiffriga lägenhets-
nummer översatt till ditt fyrsiffriga.
Detta har du också här på hemsidan.
Gå till vänsterkolumnen på denna sida
och klicka på  Förteckning - lgh nr.
 

Exempel:

 ÖBERG  S    063 

063

Lägenhetsnummer
för internt bruk
inom föreningen


 Lägenhet

063 

 

Kompletterande

lägenhetsnummer

1204

1204 

Lägenhetsnummer
för myndigheter