Förteckning över
lägenhetsnummer

Internt nr     Externt nr  

--------------------------------------------------------------------------

Segelflygsgatan 43
001       1101
002       1102
003       1103
004       1104
005       1201
006       1202
007       1203
008       1204
009       1301
010       1302
011       1303
012       1304

Segelflygsgatan 39
013       1101
014       1102
015       1103
016       1104
017       1201
018       1202
019       1203
020       1204
021       1301
022       1302
023       1303
024       1304

Segelflygsgatan 31F
025       - - - -

Segelflygsgatan 37
026       1002
027       1103
028       1101
029       1102
030       1203
031       1201
032       1202
033       1303
034       1301
035       1302

Segelflygsgatan 31E
036       - - - -

Segelflygsgatan 31D
037       - - - -

Segelflygsgatan 35
038       1103
039       1101
040       1203
041       1204
042       1201
043       1202
044       1303
045       1304
046       1301
047       1302
048       1401

Segelflygsgatan 31C
049       - - - -

Segelflygsgatan 33
050       1103
051       1101
052       1202
053       1203
054       1201
055       1302
056       1303
057       1301

Segelflygsgatan 31B
058       - - - -

Segelflygsgatan 31A
059       - - - -

Segelflygsgatan 31
060       1104
061       1101
062       1203
063       1204
064       1201
065       1202
066       1303
067       1304
068       1301
069       1302
070       1401

Glidflyktsgatan 2A
071       - - - -

Glidflyktsgatan 2B
072       - - - -

Glidflyktsgatan 2
073       1104
074       1101
075       1203
076       1204
077       1201
078       1202
079       1303
080       1304
081       1301
082       1302

Glidflyktsgatan 4B
083       - - - -

Glidflyktsgatan 4A
084       - - - -

Glidflyktsgatan 4
085       1102
086       1101
087       1203
088       1204
089       1201
090       1202
091       1303
092       1304
093       1301
094       1302

Glidflyktsgatan 6A
095       - - - -

Glidflyktsgatan 6B
096       - - - -

Glidflyktsgatan 6
097       1103
098       1104
099       1101
100       1102
101       1203
102       1204
103       1201
104       1202
105       1303
106       1304
107       1301
108       1302
109       1401

Ballonggatan 1A
110       - - - -

Ballonggatan 1
111       1101
112       1102
113       1203
114       1204
115       1201
116       1202
117       1303
118       1304
119       1301
120       1302
121       1401

Ballonggatan 1B
122       - - - -

Segelflygsgatan 20
123       1103
124       1101
125       1102
126       1203
127       1201
128       1202
129       1303
130       1301
131       1302

Ballonggatan 1C
132       - - - -

Ballonggatan 1D
133       - - - -

Segelflygsgatan 22
134       1104
135       1101
136       1203
137       1204
138       1201
139       1202
140       1303
141       1304
142       1301
143       1302
144       1401

Uppvindsgatan 2A
145       - - - -

Uppvindsgatan 2
146       1001
147       1103
148       1101
149       1102
150       1203
151       1201
152       1202
153       1303
154       1301
155       1302

Uppvindsgatan 4
156       1101
157       1102
158       1103
159       1104
160       1201
161       1202
162       1203
163       1204
164       1301
165       1302
166       1303
167       1304

Uppvindsgatan 8

168       1101   (Attendo Katarina Transit)

169       1102   (Attendo Katarina Transit)

170       1103   (Attendo Katarina Transit)

171       1104   (Attendo Katarina Transit)

172       1201
173       1202
174       1203
175       1204
176       1301
177       1302
178       1303
179       1304

Ballonggatan 7C
180       - - - -

Ballonggatan 9
181       1103
182       1101
183       1102
184       1203
185       1201
186       1202
187       1303
188       1301
189       1302

Ballonggatan 7B
190      - - - -

Ballonggatan 7A
191       - - - -

Ballonggatan 7
192       1102
193       1103
194       1101
195       1203
196       1204
197       1201
198       1202
199       1303
200       1304
201       1301
202       1302
203       1401

Ballonggatan 5A
204       - - - -

Ballonggatan 5
205       1103
206       1101
207       1203
208       1201
209       1202
210       1303
211       1301
212       1302

Ballonggatan 3A
213       - - - -

Ballonggatan 3

214       1102
215       1101
216       1202
217       1203
218       1201
219       1302
220       1303
221       1301

Glidflyktsgatan 3A
222       - - - -

Glidflyktsgatan 3B
223       - - - -

Glidflyktsgatan 3
224       1104
225       1101
226       1204
227       1201
228       1303
229       1304
230       1301
231       1302

Segelflygsgatan 29B
232       - - - -

Segelflygsgatan 29A
233       - - - -

Segelflygsgatan 29
234       1104
235       1101
236       1102
237       1203
238       1204
239       1201
240       1202
241       1303
242       1304
243       1301
244       1302
245       1401

Segelflygsgatan 25B
246       - - - -

Segelflygsgatan 27
247       1103
248       1101
249       1203
250       1201
251       1202
252       1303
253       1301
254       1302

Segelflygsgatan 25A
255       - - - -

Segelflygsgatan 25
256       1103
257       1101
258       1202
259       1203
260       1201
261       1302
262       1303
263       1301

Segelflygsgatan 23A
264 - - - -

Segelflygsgatan 23B
265       - - - -

Segelflygsgatan 23
266       1104
267       1101
268       1102
269       1203
270       1204
271       1201
272       1202
273       1303
274       1304
275       1301
276       1302
277       1401

Skarpnäcks Allé 27B
278 - - - -

Skarpnäcks Allé 29
279       1103
280       1101
281       1203
282       1201
283       1202
284       1303
285       1301
286       1302

Skarpnäcks Allé 27A
287       - - - -

Skarpnäcks Allé 27
288       1102
289       1103
290       1101
291       1202
292       1203
293       1201
294       1302
295       1303
296       1301

Glidflyktsgatan 9
297       1101
298       1102
299       1103
300       1104
301       1201
302       1202
303       1203
304       1204
305       1301
306       1302
307       1303
308       1304

Glidflyktsgatan 5
309       1101
310       1102
311       1103
312       1104
313       1201
314       1202
315       1203
316       1204
317       1301
318       1302
319       1303
320       1304

Ballonggatan 6
321       1101
322       1102
323       1103
324       1104
325       1201
326       1202
327       1203
328       1204
329       1301
330       1302
331       1303
332       1304

Ballonggatan 1
333       1101
334       1102
335       1103
336       1104
337       1201
338       1202
339       1203
340       1204
341       1301
342       1302
343       1303
344       1304

Skarpnäcks allé 35D
345       - - - -

Skarpnäcks allé 35C
346       - - - -

Skarpnäcks allé 37
347       1103
348       1104
349       1101
350       1102
351       1203
352       1204
353       1201
354       1202
355       1303
356       1304
357       1301
358       1302
359       1401

Skarpnäcks Allé 35B
360       - - - -

Skarpnäcks Allé 35A
361       - - - -

Skarpnäcks Allé 35
362       1103
363       1104
364       1101
365       1203
366       1204
367       1201
368       1202
369       1303
370       1304
371       1301
372       1302

Uppvindsgatan 4A
373        - - - -

Uppvindsgatan 8A
374        - - - -

Uppvindsgatan 6
3761     1001 (Gruppboende)
3762     1002 (Gruppboende)
3763     1003 (Gruppboende)
3764     1004 (Gruppboende)
3765     1005 (Gruppboende)

 

Observera!

Alla marklägenheter
har egen adress och
saknar således fyr-
siffrigt myndighets-
nummer. Dessa
adresser slutar alltid
med en bokstav, t.ex.
Ballonggatan 7B.

De fem lägenheterna
i gruppboendet på
Uppvindsgatan 6 har
fyrsiffriga nummer
för både det interna
och externa lägen-
hetsnumret.