Lokaler

Förutom lägenheter finns andra lokaler som
också ägs av föreningen. Dessa lokaler kan
vara gemensamma för boende i varje trapp-
hus, i varje kvarter, eller för alla boende i
föreningen. Föreningen hyr även ut lokaler.

Klicka i menyn till vänster!