Allrum

Som regel finns allrummet i gatuplanet, antingen omedelbart
innanför trapphusets entréport eller inne i en förrådskorridor.
I de trapphus som har spiraltrappa finns allrummet på fjärde våningen. Du kommer in i allrummet med TV-nyckeln.

 

Det är upp till de boende i varje trapphus att gemensamt
bestämma vad allrummet ska användas till. Bland alla före-
ningens 32 trapphus finns flera olika sätta att använda
rummet på. Här följer några exempel:

 

   - Cykelförråd (rekommenderas*)
   - Mysrum med soffgrupp och soffbord

   - Pingisrum med bordtennisbord

   - Bibliotek med bokhyllor och boksnurror

* Det gemensamma cykelrum som finns i varje kvarter räcker inte
   till på långa vägar för dagens behov. Att ställa cykeln utomhus 
   över natten är riskabelt med tanke på stöldrisken. Att använda
   allrummet som cykelförråd är därför det vettigaste alternativet,
   särskilt för de trapphus som har sitt allrum i markplanet.