Bastu

Bokning
Bastun kan du boka på två sätt:
 
  ♦ Med din tagg på bokningstavlan innanför
    gavelporten till Ballonggatan 6

 
  ♦ Via Internet längre ned på denna sida

Tillträde till bastun har du under den tid
du bokat, max 3 timmar per tillfälle. Du
får inte boka ny tid förrän du förbrukat
gällande bokning.

Till bokning via Internet, klicka  här  

Bokningstider:
Alla dagar 10.00-22.00
Max tre pass/tillfälle
Ett pass = en timme