Cykelrum

Det finns ett cykelrum på varje gård:

     ♦ Ballongen: vid Glidflyktsgatan 5
     ♦ Glidflykten: vid Segelflygsgatan 37
     ♦ Uppvinden: vid Uppvindsgatan 4
     ♦ Segelflygaren: i garaget, gatuplan

Dessutom kan du förvara din cykel i skyddsrummet på plan 1 (olåst utrymme)
Märk cykeln med lägenhetsnummer så att Fastighetsskötaren kan kontrollera
att alla parkerade cyklar tillhör föreningens
medlemmar.
OBS! Omärkta cyklar kan komma att att forslas bort.

Cykelrumsnyckel
För att komma in i låsta cykelrum behöver
du en särskild cykelrumsnyckel, CK-nyckeln.
Den kan kvitteras ut via fastighetsskötaren.

Övrig cykelparkering

I vissa trapphus har de boende bestämt
att använda allrummet som cykelrum.
Observera att cyklar inte får parkeras i
trapphuset eller på loftgångar.  

Man kan också förvara sin cykel i sitt
förråd. Det finns även cykelställ att tillgå
på alla innergårdar, men låt inte cykeln
stå ute under natten, detta med tanke 
på stöldrisken.