Cykelrum

Det finns ett cykelrum på varje gård:

     ♦ Ballongen: vid Glidflyktsgatan 5
     ♦ Glidflykten: vid Segelflygsgatan 37
     ♦ Uppvinden: vid Uppvindsgatan 4
     ♦ Segelflygaren: i garaget, gatuplan

I cykelrummet ska endast cyklar stå. Barn-
vagnar får stå där enbart då utrymme
finns. Övriga fordon eller annat material
hänvisas till garaget eller det egna förråds-
utrymmet. Att märka cykeln med namn,
adress eller lägenhetsnummer är att före-
dra. Fastighetsskötaren kan då kontrollera
att alla parkerade cyklar tillhör föreningens
medlemmar.

Cykelrumsnyckel
För att komma in i cykelrummet behöver
du en särskild cykelrumsnyckel, CK-nyckeln.
Den kan kvitteras ut via fastighetsskötaren.

Övrig cykelparkering

I vissa trapphus har de boende bestämt
att använda allrummet som cykelrum.
Observera att cyklar inte får parkeras i
trapphuset eller på loftgångar.  

Man kan också förvara sin cykel i sitt
förråd. Det finns även cykelställ att tillgå
på alla innergårdar, men låt inte cykeln
stå ute under natten, detta med tanke 
på stöldrisken.