Elrum

Denna I detta utrymme finns huvudsäkringar och elmätare till
alla lägenheter i trapphuset.


Endast fastighetsskötaren har tillträde till elrummet.