Förråd

Till varje lägenhet hör ett förråd. Detta finns inrymt inne i
förrådsgångar bakom en låst dörr. Du använder TV-nyckeln
för att låsa upp dörren in till din förrådsgång.


I vissa trapphus finns förråden i gatuplanet. I trapphus med
spiraltrappa finns förråden på fjärde våningen i anslutning till
allrummet. En del trapphus har sina förråd på innergården.

 

OBS! Ingenting får förvaras i förrådsgångarna.