Fläktrum

I detta utrymme finns fläktar med motor och värmeväxlare för
ventilationen i samtliga lägenheter i trapphuset. Fläktrummet
finns alltid på översta våningen i varje trapphus.

 

Endast fastighetsskötaren har tillträde till fläktrummet.