Gästlägenhet

OBS!!
Fr.o.m. 1 oktober 2018 stängs gästlägenheten p.g.a. nybyggnation av lägenheter på Glidflyktsgatan 1. Vi beräknar att den nya gästlägenheten ska vara klar efter sommaren. 

Vi återkommer med detaljer om den nya gästlägenheten och när vi vet mer. 

 

Bokning och kostnad
Gästlägenheten kan du boka på två sätt:
 
  ♦ Med din tagg på bokningstavlan innanför
    entréporten till Segelflygsgatan 18.

 
  ♦ Via Internet längre ned på denna sida

När du bokat för en period kommer alla dina lägenhetstaggar att ge dig tillträde till såväl lägenheten som bilplats nr 254 på plan 8 i garaget.

Bokning ett dygn gäller från kl. 12.00 den
dag du bokar fram till kl. 12.00 nästa dag.
Du kan boka maximalt fem dygn i streck.
För närvarande kan du inte boka längre
fram i tiden än 60 dagar. Du kan heller
inte boka ny tid förrän gällande bokning
förbrukats.

Till bokning via Internet, klicka  här  


Vill du se
fotografier
på lägenheten?

Klicka  här