Gästlägenhet

Bokning och kostnad
Gästlägenheten kan du boka på två sätt:
 
  ♦ Med din tagg på bokningstavlan innanför
    entréporten till Segelflygsgatan 18.

 
  ♦ Via Internet längre ned på denna sida


När du bokat för en period kommer alla dina lägenhetstaggar att ge dig tillträde till lägenheten. Lägenheten finns på Glidflyktsgatan 1.

Bokning ett dygn gäller från kl. 14.00 den
dag du bokar fram till kl. 12.00 nästa dag.
Du kan boka maximalt fem dygn i streck.
För närvarande kan du inte boka längre
fram i tiden än 60 dagar. Du kan heller
inte boka ny tid förrän gällande bokning
förbrukats. Kostnaden är 350 kronor per dygn.


Genom att boka Gästlägenheten godkänner du reglerna som gäller för gästlägenheten

Till bokning via Internet, klicka  r