Gästlägenhet

OBS!! P.g.a. förseningar med bl.a. coronavirus kommer lokalen inte att vara tillgänglig förrän tidigast i december 2020.


 

Bokning och kostnad
Gästlägenheten kan du boka på två sätt:
 
  ♦ Med din tagg på bokningstavlan innanför
    entréporten till Segelflygsgatan 18.

 
  ♦ Via Internet längre ned på denna sida

När du bokat för en period kommer alla dina lägenhetstaggar att ge dig tillträde till såväl lägenheten som bilplats nr 254 på plan 8 i garaget.

Bokning ett dygn gäller från kl. 12.00 den
dag du bokar fram till kl. 12.00 nästa dag.
Du kan boka maximalt fem dygn i streck.
För närvarande kan du inte boka längre
fram i tiden än 60 dagar. Du kan heller
inte boka ny tid förrän gällande bokning
förbrukats.

Till bokning via Internet, klicka  r