Garage

Föreningen har eget garage inrymt i
parkeringshuset vid Ballonggatan. Här

finns totalt 257 bilplatser. 233 av dessa
platser är reserverade för uthyrning

varav 92 med eluttag. Dessutom finns

10 st. mc-platser för uthyrning.

In- och utfart sker via gallergrind och jalusi-
port på adress Ballonggatan 2. Tillträde till
parkeringshusets hyrda bilplatser sker via
två trapphus på vardera husgavel, dels på
adress Segelflygsgatan 16, där hiss finns,
dels på adress Ballonggatan 4.

Hyrda garageplatser

Om du vill hyra bilplats eller mc-plats

i parkeringshuset, kontakta HSB:  

servicecenter@stockholm.hsb.se

Kostnad för hyra av garageplats:
- 430 kr/månad för bilplats utan eluttag
- 495 kr/månad för bilplats med eluttag
- 150 kr/månad för mc-plats

I mån av plats hyr vi också ut bilplatser till utomstående. För dessa hyrestagare är avgiften645 kr + Moms. Boende har dock företräde till bilplats. Skulle platsbrist uppstå sägs externa 
hyrestagare upp med 3 månaders varsel enligt principen sist in, först ut.

För att komma in via jalusiporten till parkeringsdäck 3-8 (avdelning för hyrda
bilplatser
) använder du
någon av de taggar
(elektroniska nyckelbrickor) du disponerar.
Som ny
hyrestagare av garageplats ska
du ta
kontakt med fastighetsskötaren
som
kan programmera om dina taggar.

Besöksparkering

20 bilplatser är reserverade för besökare.
De finns på plan 1. Samtliga är avgifts-

belagda. Avgifterna tillfaller föreningen.

Tillträde till besöksparkeringen fås med

portkod eller tagg.

Tre bilplatser är reserverade för
föreningens entreprenörer:

- HSB, vår fastighetsskötare,
  har de två bilplatserna på plan 2.

- Trivselträdgårdar AB, vår mark- och
  trädgårdsentreprenör har en bilplats
  på plan 1.

Uppsägning av garageplats

Uppsägning av garageplats ska anmälas
till HSB Servicecenter minst tre månader
före sista användningsdatum. Detta behövs
inte om medlemmen flyttar från föreningen.
Då avslutas kontraktet automatiskt och
omedelbart i samband med avflyttning.