Hissmaskinrum

I detta utrymme finns hydraulpumpar och styrutrustning
för trapphusets hiss. Utrymmet ligger alltid på nedre botten
i varje trapphus. Skötseln av hissmaskineri och hisskorgar
sköts av företaget OTIS.

 

Endast fastighetsskötaren har tillträde till hissmaskinrummet.

Underhåll av hissmaskineri och hisskorgar
sköts av företaget OTIS.