Styrelselokal

Brf Segelflygarens styrelse har sina lokaliteter
på adress Glidflyktsgatan 1. Lokaliteterna är
fördelade på tre utrymmen:

♦ Styrelserum
♦ Arbetsrum
♦ Arkivrum

På samma adress i direkt anslutning till styrelselokaliteterna finns även fastighets-
skötarens expedition. Här finns också kök
samt omklädningsrum med toa och dusch.