Styrelselokal

Brf Segelflygarens styrelse har sina lokaliteter
på adress Segelflyktsgatan 18. Lokaliteterna är
fördelade på tre utrymmen:

♦ Styrelserum
♦ Arkivrum

På samma adress i direkt anslutning till styrelselokaliteterna finns även fastighets-
skötarens expedition. Här finns också kök
samt toalett.