Trapphuset

Trapphuset tillhör föreningens allmänna
utrymmen. Ingenting får förvaras på trapp-
husets våningsplan, ej heller på loftgångar
och i förrådsgångar. Håll således trapphus
och anslutna utrymmen fritt från cyklar, 
barnvagnar, dörrmattor, möbler, konst-
gorda växter och annat lösöre.

Enligt räddningstjänstlagen §16 ska all-

männa utrymmen hållas rena från lösöre. Trapphuset och våningsplanen är utrym-
ningsvägar och brandceller.

I anslutning till trapphuset
finns följande utrymmen:

Läs mer! Klicka på utrymmets namn!

Grönmarkerade utrymmen

har boende i trapphuset nyckel till.

 

Gulmarkerat utrymme
har städbolaget och trappombudet nyckel till.

 

Rödmarkerade utrymmen

har fastighetsskötaren och styrelsen nyckel till.

 

Varför får inget förvaras i trapphusen?

 

♦ Hindrar ambulanspersonal vid hämtning
    av sjuka personer på bår.


♦ Hindrar fastighetsskötare, städpersonal,
    brevbärare och hemtjänst.


♦ Hindrar utrymning och räddningstjänstens
    arbete vid brand.


♦ Risk för att snubbla då sikten vid brand
    kan vara dålig p.g.a. rök.


♦ Risk för att brand sprids till föremål som
    förvärrar branden.


♦ Ökar risken för anlagda bränder.