VVS-rum

I detta utrymme finns huvudavstängare för vatten till samtliga
lägenheter i trapphuset. Här sitter också en vättenmätare som
mäter vattenförbrukningen i hela trappuppgången.


Endast fastighetsskötaren har tillträde till VVS-rummet.