Återlämna nycklar

När du flyttar från Brf Segelflygaren ska alla
nycklar som ingår i hushållet överlämnas till
den nye bostadsrättshavaren. Det handlar
om följande:

    ♦ Samtliga nycklar till lägenhetens entréport

    ♦ Samtliga nycklar till förrådet 

    ♦ Samtliga TV-nycklar

    
OBS! Taggarna ska lämnas till fastighetsskötaren när du flyttar ut.