Extra nycklar

Följande nycklar är extranycklar och kan

vid behov kvitteras ut av fastighetsskötaren.

 

1 st cykelrumsnyckel (CK-nyckel)
1 st garagenyckel* (GA-nyckel)


* Endast om du hyr garageplats i ett av
   skyddsrummen i nedre delen av garaget.

 

Dessa nycklar kan fås utan kostnad, om
antalet begränsas till en extranyckel per
lägenhet. 

 

Om du förlorat en nyckel/tagg eller om 
behov finns av fler nycklar utöver grund-
satsen, tillkommer en självkostnad på
300 kr/nyckel. Kostnad för ny tagg
är 120 kr.

Om du behöver byta trasig nyckel eller
tagg kan du göra det konstnadsfritt hos
fastighetsskötaren. Då måste du ta med 
den trasiga nyckeln/taggen.