Nycklar - grundsats

Varje hushåll förfogar över en grundsats med nycklar. Följande ska finnas i varje hushåll:

    - Nyckel till lägenhetens entrédörr
    - Nyckel till lägenhetsförråd

 

4 st taggar (elektroniska nyckelbrickor)

 Varje lägenhetstagg fungerar på samma sätt
och används till:
    - trapphusets entréport
    - miljörummet
    - grovsoprummet
    - parkeringshusets besöksparkering
    - parkeringshusets plan 3-8 (hyrd bilplats)
    - föreningslokalen
    - bastun
    - grovtvättstugorna


För kv. Segelflygaren (Ballonggatan 6 & 10
samt Skarpnäcks Allé 35 & 37
) gäller att
taggarna även används för bokning och
tillgång till trapphustvättstugorna.

 

 

1 st tvättnyckel (TV-nyckel)

  TV-nyckeln används till: 
    
- tvättstugan i trapphuset (ej kv. Segelflygaren)

    - Förrådskorridoren

    - Gårdsgrindar (i förekommande fall)