Nyinflyttad                    

Att bo i bostadsrätt innebär att du köpt rätten att bo i en
lägenhet som ägs av en ekonomisk förening. Du är medlem
i den föreningen. Således äger du inte bostaden, men du
äger rätten att bo.

 

Vad du äger är lägenhetens ytskikt, d.v.s. allt som ligger
ovanpå lägenhetens kala betongskal. Det handlar exempel-
vis. om tätskikt, tapeter, dörrar, dörrposter, linoleummattor,
parkettgolv, klinker, kyl, frys, spis, diskmaskin, dusch, wc,
tvättställ o.s.v. Du ansvarar för underhåll av detta ytskikt.
Husstommens underhåll ansvarar föreningen för.

 

Du betalar en månadsavgift till föreningen. Den avgiften är proportionell mot lägenhetens storlek. Pengarna går till att
betala drift och underhåll av fastigheterna samt inte minst
att betala amortering och räntor på de lån föreningen har.

 

Tillsammans med övriga medlemmar är du medansvarig
för att föreningens ekonomi sköts, att huskroppar, trapp-
hus och gårdar underhålls, att pengar finns för den löpande
driften m.m.

Yttersta ansvaret för föreningens ekonomi har föreningens
styrelse. Den väljs på en årsstämma som du i egenskap av
föreningsmedlem får deltaga i.

Surfa gärna runt på menyn [Boendet] så får du en god
uppfattning om vilka möjligheter, rättigheter och skyldig-
heter du har som bostadsrättshavare. Har du frågor,
tveka inte att ta kontakt med styrelsen.