Avgiften                                  

Senast i slutet av varje månad ska du betala avgiften för
påföljande månad. Avgiften utgör föreningens viktigaste
intäkt, nödvändig för att kunna betala drift och underhåll
samt inte minst de lån som föreningen har.

I avgiften ingår kostnad för värme, vatten, ComHems
basutbud av TV-kanaler m.m. Separat på avgiftsavin
redovisas kostnad för din elförbrukning och det s.k.
GAN-avtalet som handlar om bredbandsuppkopplingen
via Telenor.

Om du hyr garageplats i föreningens garage, betalar du
den på en särskild avi. Garagehyran står alltså inte på
avin för själva bostaden, om du inte särskilt begärt detta.

Det kostar föreningen stora summor med försenade av-
gifter, så betala i tid. Enklaste sättet att betala månads-
avgiften är via autogiro. Då dras avgiften direkt från ditt
konto i tid. Se bara till att du har täckning på kontot den
dag som pengarna dras.

Anmälan om autogiro kan göras till HSB. Klicka  här