Försäkringar                            

I samband med ditt boende i Brf Segelflygaren är det två
typer av försäkringar som är viktiga för dig. Dels är det din
egen hemförsäkring, dels är det en kollektiv försäkring, ett
s.k. bostadsrättstillägg. 
  


Hemförsäkringen

För din egen trygghet bör du ha en hemförsäkring. Den
ansvarar du själv för. I händelse av brand, vattenskada,
inbrott eller vad det nu kan vara är det hemförsäkringen
som täcker skador på ditt s.k. lösöre, d.v.s. i stort sett
dina möbler och övriga privata tillhörigheter.

Bostadsrättstillägg
Som bostadsrättshavare har du ett betydligt större ansvar
jämfört med att bo i hyresrätt. Förutom kyl, frys, spis, disk-
maskin, dusch, wc, tvättställ och andra flyttbara inventarier
har du också ansvar för den beklädnad som täcker lägen-
hetens betongskal. Det handlar om lägenhetens ytskikt,
t.ex. parkettgolv, kakel, klinker, tätskikt, tapeter o.dyl.

Föreningen har tecknat ett tillägg* till hemförsäkringen, en
kollektiv bostadsrättsförsäkring som omfattar detta ytskikt. Försäkringen gäller alla lägenheter i föreningen. 

 

Skulle exempelvis din diskmaskin läcka ut vatten kan det
handla om kostnader på i storleksordningen 100 000 kronor.
Med föreningens bostadsrättsförsäkring betalar du endast självrisken. 


* För närvarande har föreningen ett försäkringsavtal med Länsförsäkringar. Försäkringsnumret är 9080781*12.