Försäkringar                            

Hemförsäkringen

För din egen trygghet bör du ha en hemförsäkring. Den
ansvarar du själv för. I händelse av brand, vattenskada,
inbrott eller vad det nu kan vara är det hemförsäkringen
som täcker skador på ditt s.k. lösöre, d.v.s. i stort sett
dina möbler och övriga privata tillhörigheter.

Som bostadsrättshavare har du ett betydligt större ansvar
jämfört med att bo i hyresrätt. Förutom kyl, frys, spis, disk-
maskin, dusch, wc, tvättställ och andra flyttbara inventarier
har du också ansvar för den beklädnad som täcker lägen-
hetens betongskal. Det handlar om lägenhetens ytskikt,
t.ex. parkettgolv, kakel, klinker, tätskikt, tapeter o.dyl.


Bostadsrättstillägg
Observera att du själv måste tekna ett Bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Detta behöver du om exempelvis din diskmaskin skulle läcka ut vatten och orsaka fuktskador i betongskiktet. Detta kan medföra kostnader i storleksordningen 100 000 kronor men med ditt bostadsrättstillägg betalar du då endast självrisken.