Att förebygga vattenskada

Vattenskador är besvärliga och kostsamma
saker. I förebyggande syfte kan du spara
mycket pengar. Många skador uppkommer
helt i onödan av slarv eller att man inte följt
gällande regler vid ombyggnad/renovering.

Vaksamhet

Det är viktigt att du är uppmärksam och slår
larm om du misstänker att det finns risk för
vattenskada. Alla boende i en bostadsrätt kan
själva göra enkla inspektioner och åtgärder
som förhindrar att vattenskador uppstår.

Badrummet

Ett av de två ställen i lägenheten där vak-
samheten bör vara stor är badrummet. Kon-
trollera att klämringen runt golvbrunnen
håller mattan på plats. Rengör golvbrunnen
regelbundet. En smutsig golvbrunn kan ge
upphov till stopp och leda till över svämning. 

Kontrollera att det inte finns öppna skarvar
eller sprickor i vägg- och golvbeklädnader.
Ta alltid bort vattensamlingar efter dusch
och bad. Droppande kranar bör åtgärdas så
snart som möjligt. Set till att täta skruvhål
och rörgenomföringar.

Fukt ska ventileras bort. Om det bildas
kondens på speglar och annat och det
visar sig att kondensen finns kvar i tio
minuter efter ett bad eller en dusch, då
kan detta vara ett tecken på att ventila-
tionen är bristfällig.

Köket

Det andra stället i lägenheten där vatten
förekommer är köket. Störst risk för läckage
kretsar kring diskmaskinen och dess anslut-
ningar. Underlaget ska därför vara vatten-
tätt och uppvikt i bakkanten genom ett disk-
maskinsunderlägg. Det är inte helt fel att
även ha ett underlägg för kyl och frys. För
att lättare upptäcka läckage bör du undvika
att ha för mycket saker i diskbänkskåpet.

Förrådet

I förrådet kan det också uppträda vatten-
skador. I förebyggande syfte bör du placera
de prylar du förvarar i utrymmet på ett upp-
höjt underlag, typ lastpallar. Hyllor är också
en bra idé.

Problem för grannen

En vattenskada kanske inte begränsar sig
till din lägenhet. Den kan ju även påverka
din granne, i värsta fall på ett omfattande
och mycket kostsamt sätt. Därför bör du
ha ett fullgott ekonomiskt skydd. Du kanske behöver se över din hemförsäkring, i första
hand se till så att du har en.

Ombyggnad och renovering

Utförliga anvisningar och råd för hur du ska
förfara i samband med ombyggnad av din lägenhet hittar du på.....

 

[Boendet] > [Bestämmelser] > [Bygga om
i lägenheten
].

 

Det handlar om lägenheten i allmänhet och
renovering av ditt badrum i synnerhet. Om
du följer anvisningarna, minskar risken be-
tydligt för uppkomst av vattenskador