Brandskydd

Det är synnerligen viktigt att du vet
vad som gäller när det börjar brinna.
Vi har tagit fram särskild information
till alla boende. Den hittar du under
Brandinfo till boende.

Södertörns Brandtjänst AB har på före-
ningens uppdrag noga gått igenom alla
lokaliteter i föreningen. Deras rapport
och förslag på åtgärder redovisas i ett
särskilt dokument som du hittar under
Brandskyddsåtgärder.

Klicka i menyn till vänster!