Brandskyddsrapport

Södertörns Brandtjänst AB har gått
igenom föreningens fastigheter under
hösten 2013 med avseende på brand-
skydd och säkerhet. Nedanstående
pdf-fil är deras rapport.