Underhållsansvar

 

Utdrag ur Brf Segelflygarens stadgar, § 36:

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten
i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för
att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta
åtgärderna. Föreningen svarar för att huset och föreningens
fasta egendom i övrigt är väl underhållet och hålls i gott skick.


Bostadsrättshavarens ansvar

Förenklat kan sägas att bostadsrättshavaren har ansvar för
allt i lägenheten som är synligt. Det handlar om mer eller
mindre flyttbar utrustning som kyl, frys, spis, diskmaskin,
badkar, dusch, wc, tvättställ samt dörrar inklusive balkong-
dörr och entrédörr.


Ansvaret täcker också mer fasta installationer som kakel,
klinker, parkettgolv, linoleummatta, tapeter, elkontakter,
säkringar, köksskåp, dörrposter och insidan av fönsterbågar.


Ansvaret innefattar även icke synliga delar som elledningar,
tätskikt innanför kakel, skumplast och lim under golv och i
övrigt allt som är anbringat utanpå lägenhetens betong-
stomme inklusive icke bärande gipsväggar.

 

Föreningens ansvar

Husets stomme är föreningens ansvar. Det innefattar lägen-
hetens betongskal som betongväggar och betongbjälklag.

 

Föreningen ansvarar dessutom för allt som ligger utanför
lägenheten, d.v.s. trapphus, loftgångar, förrådsgångar, all-
rum, tvättstuga, elrum, VVS-rum, fläktrum och hissmaskin-
rum samt för tak, fasader, husgrunder, gångstigar och be-
vuxen mark inom föreningens område.

 

För mer detaljer kring underhållsansvaret, gå till menyn

[Boendet] > [Bestämmelser] > [Stadgar] > [§ 36]

eller klicka  här