Revisorer

Föreningsvalda revisorer:

 

Ordinarie revisorer: Eva Tillman
                           Lars Carlson Gonzalez

Revisorsuppleant:   Göran Ahlin

e-postadress till revisorerna:

revisor@brfsegelflygaren.se

 

Föreningens räkenskaper revideras även
av en extern auktoriserad revisor.