Revisorer

Föreningsvalda revisorer:

 

Ordinarie revisor: Eva Tillman
Revisorsuppleant: Barbro Johansson

e-postadress till revisorerna:

revisor@brfsegelflygaren.se

 

Föreningens räkenskaper revideras även
av en extern auktoriserad revisor.