Trivselklubben

Vill du vara med i Trivselklubben? Kontakta
ordförande för trivselklubben
Siv Meyer, telefon: 08 - 648 51 98

 

Vill du veta vad Trivselklubben sysslar med?

Gå till menyn [Boendet] och klicka på [Aktiviteter] Eller klicka  här