Styrelsen

Brf Segelflygaren

 

Mandatperiod:
30 juni 2020 - 12 maj 2021

   

   

   

   

Ledamöter:

Magnus Brattström
Styrelseordförande
magnus.brattstrom@brfsegelflygaren.se

Anna Svantesson
Ekonomi, administration
anna.svantesson@brfsegelflygaren.se

 

Leif Sjölund
Styrelseledamot
leif.sjolund@brfsegelflygaren.se
 

Ludvig Norman
Styrelseledamot

Iwona Preis
Styrelseledamot

 

    

Du kan kontakta styrelsen på följande sätt:

e-post: styrelsen@brfsegelflygaren.se

Telefon:
076-3272671

SMS: läses ej.


Besök"Öppet hus" i styrelselokalen på 
Segelflygsgatan 18
besökstid: 30 minuter före varje styrelsemöte (se Kalendarium)

Marita Heiligers
Vice Styrelseordförande
marita.heiligers@brfsegelflygaren.se

Erik Koskelainen
Sekreterare
erik.koskelainen@brfsegelflygaren.se

Maggie Lindfors
Styrelseledamot
maggie.lindfors@brfsegelflygaren.se

 

Gunilla Holland
Styrelseledamot
 


Martin Aderstedt 
HSB-ledamot