Styrelsen

Brf Segelflygaren

 

Mandatperiod:

3 maj 2017 - 2 maj 2018

   

   

   

   

Ledamöter:

Leif Sjölund
Styrelseordförande
leif.sjolund@brfsegelflygaren.se

 

Anna Svantesson
Ekonomi, administration
anna.svantesson@brfsegelflygaren.se

 

Mohammed Sayadi
utbildningsansvarig,fritidsansvarig,garageansvarig

mohammed.sayadi@brfsegelflygaren.se


Henrik Jakobsen
HSB-ledamot

    

Du kan kontakta styrelsen på följande sätt:

e-post: styrelsen@brfsegelflygaren.se

Telefon:
076-3272671 (vard. 19:00 - 20:00)

SMS: läses ej.


Besök"Öppet hus" i styrelselokalen på 
Glidflykts-gatan 1
besökstid: 30 minuter före varje styrelsemöte (se Kalendarium)

Marita Heiligers
Vice Styrelseordförande
marita.heiligers@brfsegelflygaren.se

Gunnar Maxe
Styrelseledamot
gunnar.maxe@brfsegelflygaren.se

Erik Koskelainen
Sekreterare, administration
erik.koskelainen@brfsegelflygaren.se

Magnus Wahlström
informationsansvarig
magnus.wahlstrom@brfsegelflygaren.se  

Magnus Brattström
projektansvarig ombyggnad,samlingslokal,bastu
magnus.brattstrom@brfsegelflygaren.se

Maggie Lindfors
Styrelseledamot
maggie.lindfors@brfsegelflygaren.se