Styrelsen

Brf Segelflygaren

 

Mandatperiod:

2 maj 2018 - 8 maj 2019

   

   

   

   

Ledamöter:

Magnus Brattström
Styrelseordförande
magnus.brattstrom@brfsegelflygaren.se

Anna Svantesson
Ekonomi, administration
anna.svantesson@brfsegelflygaren.se

 

Leif Sjölund
Styrelseledamot
leif.sjolund@brfsegelflygaren.se

Tamas Kark
Styrelseledamot
 

    

Du kan kontakta styrelsen på följande sätt:

e-post: styrelsen@brfsegelflygaren.se

Telefon:
076-3272671

SMS: läses ej.


Besök"Öppet hus" i styrelselokalen på 
Segelflygsgatan 18
besökstid: 30 minuter före varje styrelsemöte (se Kalendarium)

Marita Heiligers
Vice Styrelseordförande
marita.heiligers@brfsegelflygaren.se

Erik Koskelainen
Sekreterare
erik.koskelainen@brfsegelflygaren.se

Maggie Lindfors
Styrelseledamot
maggie.lindfors@brfsegelflygaren.se

 

Gunilla Holland
Styrelseledamot
 


Henrik Jakobsen
HSB-ledamot