Trappombud

I varje trapphus bör finnas ett trappombud.
Normalt väljer boende i trapphuset sitt
trappombud på ett trappmöte. I annat fall
kan styrelsen utse ett trappombud. På anslagstavlan i respektive trapphus står
trappombudets namn, telefonnummer och
e-postadress. 

Om trappombud saknas i ett trapphus
Beslutar styrelsen om eventuella åtgärder
i trapphuset när det gäller renodlade
trapphusärenden.

På en av trapphusets anslagstavlor står
trappombudets namn, telefonnummer och
e-postadress. På menyn till vänster kan du
klicka fram en förteckning över samtliga trappombud i föreningen. Där finns också
en arbetsbeskrivning för trappombud.

Klicka i menyn till vänster!