Vad gör trappombudet?

Kortfattad arbetsbeskrivning

Trappombudets uppgift är att vara en länk mellan boende och styrelsen.

  • att deltaga i trappmöten när boende eller styrelsen kallar till sådant möte (ca 4 ggr/år).
  • att vid behov sköta löpande och akuta trapphusärenden
  • att ansvara för nyckeln till trapphusets städförråd
  • att förvalta och vårda de redskap som förvaras i städförrådet
  • att leda verksamheten i samband med vårstädningen och höstens föreningsdag
  • att hålla trapphustavlan uppdaterad och fri från reklam och annan olämplig information

 

Varje trapphus disponerar 1200 kr/år som
trapphuset kan utnyttja för diverse inköp,
t.ex. redskap, förbrukningsmaterial och
enklare förtäring i samband med trappmöte. Dock ej alkohol.

 

Ordförklaringar

Trappombud: Person som samordnar synpunkter
och leder aktiviteter i anslutning till trapphuset.

Trappmöte: Möte med boende i trapphuset
sammankallat av boende eller styrelsen, där
i första hand trapphusärenden behandlas.

Trapphusärenden: Ordnings- och trivselfrågor
för tvättstuga, allrum, förråd, trapplotter samt
trappor, trappavsatser och loftgångar.

 

OBS! Även ärenden som rör hela gården, hela
kvarteret eller hela föreningen kan självklart
behandlas och framföras till styrelsen.

Trappombudsmöte: Möte sammankallat av
styrelsen till vilket samtliga trappombud kallas.

Trapphustavla: Den lilla kvadratformade
anslagstavlan med blåaktig ytterram.