4 rum & kök
99 kvm. Kungsbalkong. Entré från trapphus.

Klicka på
bilden så blir
den större!

Denna planlösning förekommer
i lika stor utsträckning i spegel-
vänd version, d.v.s. med kungs-
balkongen till vänster.